8 způsobů jak využít ChatGPT v podnikání

8 způsobů jak využít ChatGPT v podnikání

6. 1. 2023 0 Autor: AI

Pokud jste se někdy ptali, jaké příležitosti a možnosti může pro vaše podnikání přinést umělá inteligence, je ChatGPT od OpenAI určitě nástrojem, na který byste se měli zaměřit. ChatGPT je speciálně navržený pro komunikaci s lidmi a je schopen zodpovědět dotazy nebo generovat text na základě zadání. Jeho schopnosti jsou neustále rozšiřovány a vylepšovány, takže jeho použití může přinést řadu benefitů a usnadnit vám práci.

Seznam funkcí ChatGPT zahrnuje:

 • Zodpovězení dotazů a poskytnutí informací na širokou škálu témat
 • Sestavení seznamu nebo výčtu s konkrétními požadavky
 • Překlad textu nebo frází do jiného jazyka
 • Vyhledání a poskytnutí odkazů na relevantní informace nebo zdroje
 • Sestavení strukturovaného souhrnu informací nebo článku
 • Generování textu nebo odpovědí na základě zadání
 • Provádění jednoduchých matematických výpočtů
 • Pomoc s organizací a plánováním úkolů a činností

Pojďme se podívat na konkrétní způsoby, jak můžete ChatGPT využít ve vašem podnikání.

Zodpovězení dotazů a poskytnutí informací na širokou škálu témat

Jednou z nejpraktičtějších funkcí ChatGPT je schopnost zodpovědět dotazy a poskytnout informace na širokou škálu témat. Můžete se na něj obrátit s jakýmikoli dotazy, od technických a odborných otázek po otázky na běžná témata a zájmy. ChatGPT je schopen využít své znalosti a schopnosti přirozeného jazyka k zodpovězení vašich dotazů co nejpodrobněji a co nejrychleji.

Příklad dotazu s odpovědí od ChatGPT

Příklad:

“Můžeš mi poskytnout nějaké informace o affiliate marketingu?”

Odpověď:

“Ano, rád vám poskytnu informace o affiliate marketingu. Affiliate marketing je typ online marketingu, ve kterém se partneři (affiliates) podílejí na prodeji produktů nebo služeb třetí strany a za to získávají provizi. Affiliates většinou propagují produkty nebo služby prostřednictvím svých webových stránek nebo sociálních sítí a pokud někdo přes jejich odkaz produkt nebo službu zakoupí, získají provizi. Cílem affiliate marketingu je generovat co největší množství prodejů a zároveň poskytnout produktům nebo službám co nejširší záběr.”

Sestavení seznamu nebo výčtu s konkrétními požadavky

Pokud potřebujete rychle sestavit seznam nebo výčet s konkrétními požadavky, může vám ChatGPT pomoci. Stačí mu zadat, co má seznam obsahovat a jaké kritérium má použít při sestavování, a on vám vygeneruje kompletní seznam nebo výčet podle vašich představ. Tato funkce může být velmi užitečná při plánování, organizaci úkolů nebo při vyhledávání relevantních informací.

Příklad sestavení seznamu pomocí ChatGPT

“Prosím o sestavení seznamu výhod a nevýhod různých typů reklamy.”

Odpověď

Výhody různých typů reklamy:

 • Může přinést nové zákazníky
 • Může zvýšit prodeje
 • Může zlepšit image značky
 • Může přinést vyšší tržby za stejné náklady

Nevýhody různých typů reklamy:

 • Může být nákladná
 • Může být méně účinná v určitých situacích nebo pro určité cílové skupiny
 • Může vést k negativnímu vnímání značky nebo produktu
 • Může způsobit obtíže s regulací nebo schválením v určitých jurisdikcích

Překlad textu nebo frází do jiného jazyka

Pokud potřebujete rychle přeložit text nebo frázi do jiného jazyka, může vám ChatGPT pomoci. Stačí mu zadat text a cílový jazyk a on vám poskytne překlad. Tato funkce může být užitečná při komunikaci se zahraničními klienty nebo při překládání dokumentů a webových stránek.

Příklad překladu pomocí ChatGPT

Příklad: “Prosím o překlad fráze ‘Affiliate marketing’ do španělštiny.”

Odpověď: “El marketing de afiliados.”

Vyhledání a poskytnutí odkazů na relevantní informace nebo zdroje

Při vyhledávání a poskytnutí odkazů na relevantní informace nebo zdroje může být ChatGPT velkým pomocníkem pro podnikatele. Například můžete požádat ChatGPT o vyhledání a poskytnutí odkazů na nejlepší online kurzy marketingu nebo o vyhledání a poskytnutí odkazů na nejlepší knihy o finančním plánování pro podnikatele. Tuto funkci ChatGPT můžete využít také pro vyhledání a poskytnutí odkazů na nejnovější zákony a předpisy, které se týkají vašeho podnikání.

Další příklady vyhledávání pomocí ChatGPT

 • Máte zákazníka, který vás požádá o radu, jaké druhy solárních panelů by měl zvolit pro svůj dům.
  • Můžete využít ChatGPT k vyhledání odkazů na různé zdroje s informacemi o druzích solárních panelů, jejich výhodách a nevýhodách, a následně poskytnout zákazníkovi tyto odkazy, aby si mohl samostatně vybrat ten nejvhodnější pro své potřeby.

 • Potřebujete pro svou firmu najít vhodného dodavatele služeb pro údržbu vašich firemních počítačů.
  • Můžete ChatGPT požádat o vyhledání odkazů na různé společnosti, které se touto službou zabývají, a zároveň požadovat vyhledání reference nebo recenzí na tato společnosti, abyste mohli lépe porovnat jejich kvalitu a cenu.

Sestavení strukturovaného souhrnu informací nebo článku

Pokud potřebujete rychle sestavit strukturovaný souhrn informací nebo napsat článek na zadané téma, může vám ChatGPT pomoci. Stačí mu zadat téma a požadované informace a on vám vygeneruje kompletní souhrn nebo článek podle vašich představ. Tato funkce může být užitečná při tvorbě marketingových materiálů nebo při získávání odborných znalostí.

Příklad dotazu a odpovědi ChatGPT na souhrn informací

Dotaz:

“Prosím o sestavení strukturovaného souhrnu informací o výhodách a nevýhodách online marketingu.”

Odpověď:

Online marketing se stal v posledních letech velmi populárním způsobem, jak oslovit a získat nové zákazníky. Mezi hlavní výhody online marketingu patří možnost cílení na konkrétní skupiny zákazníků, nižší náklady než u tradičních marketingových kanálů a možnost rychlého měření výsledků. Mezi nevýhody však můžeme zahrnout vyšší konkurenci na trhu, nutnost průběžného sledování a aktualizace strategie a také riziko negativního ovlivnění reputace značky v případě špatně provedeného online marketingu. Je tedy důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a využívat online marketing s rozmyslem a cíleně.

Generování textu nebo odpovědí na základě zadání

Pokud potřebujete rychle získat odpověď na otázku nebo potřebujete vygenerovat text na základě určitého zadání, může být ChatGPT skvělou pomůckou. Můžete například požádat o vygenerování marketingového plánu pro nový produkt, nebo o sestavení představení pro potenciálního investor. ChatGPT vám může také pomoci s tvorbou odpovědí na často kladené dotazy zákazníků nebo s vygenerováním odpovědí na hodnocení zákazníků.

Příklad generování textu nebo odpovědí pomocí ChatGPT

Zadání: Vygenerujte marketingový plán pro nový produkt, který je určen pro mladé ženy ve věku 18-25 let.

Vygenerovaný text:

Náš nový produkt, který je určen pro mladé ženy ve věku 18-25 let, bude vystaven na našich sociálních sítích, kde budeme sdílet fotografie produktu a informace o něm. Také budeme spolupracovat s influencery, kteří budou naše produkty používat a sdílet je se svými sledujícími. Dále budeme zvažovat možnost zařazení produktu do různých balíčků s dalšími produkty pro mladé ženy a zaměříme se také na emailový marketing, kde budeme zasílat našim zákaznicím exkluzivní nabídky a slevy.

Provádění jednoduchých matematických výpočtů

Pokud potřebujete rychle vypočítat například obrat nebo zisk za určité období, můžete využít ChatGPT k rychlému výpočtu těchto hodnot. Můžete také požádat o pomoc s výpočtem ceny produktu nebo služby s ohledem na marži nebo o výpočet procentuálního podílu určité částky.

Příklad matematického zadání

Zadání: Vypočítejte zisk za první pololetí roku 2022, pokud jsme v prvním čtvrtletí vydělali 500 000 Kč, ve druhém čtvrtletí 600 000 Kč a měli jsme celkové náklady ve výši 1 000 000 Kč. Navíc jsme v prvním čtvrtletí získali z prodeje nemovitosti 200 000 Kč a v druhém čtvrtletí jsme zaplatili daň z příjmu ve výši 50 000 Kč.

Odpověď ChatGPT s výpočtem

Zisk za první pololetí roku 2022 je 150 000 Kč. Tento výsledek jsme dospěli k tomu, že jsme sečetli příjmy z obou čtvrtletí (500 000 + 600 000 = 1 100 000 Kč) a od této částky jsme odečetli celkové náklady (1 000 000 Kč) a daň z příjmu (50 000 Kč). Výsledkem je tedy 150 000 Kč.

Pomoc s organizací a plánováním úkolů a činností

Při podnikání je důležité mít dobře organizované úkoly a činnosti, abyste mohli efektivně využívat svůj čas a dosahovat co nejlepších výsledků. ChatGPT může pomoci s tímto úkolem tím, že vám pomůže sestavit seznam úkolů a naplánovat je tak, abyste je mohli efektivně zpracovávat. Může vám také pomoci s organizací a plánováním schůzek nebo cestování.

Příklad pomoci s organizací času a plánováním

“Prosím o sestavení seznamu všech úkolů, které mám na příští týden a naplánování jejich splnění tak, abych měl co nejvíce volného času.”

Navržený plán od ChatGPT

ChatGPT by mohl odpovědět něčím takovým:

“Příští týden byste měli mít následující úkoly:

 • Pondělí: Schůzka s obchodním partnerem v 10 hodin, odpoledne připravit prezentaci pro schůzku ve středu
 • Úterý: Ráno vyřídit poštu, odpoledne navštívit klienta a získat od něj objednávku
 • Středa: Schůzka s novým zákazníkem v 9 hodin, odpoledne připravit fakturu pro klienta z úterka
 • Čtvrtek: Volno nebo čas na neplánované úkoly
 • Pátek: Ráno připravit report o prodeji za minulý týden, odpoledne navštívit klienta a doručit mu objednaný produkt

Doporučuji si také rezervovat alespoň jedno odpoledne v týdnu na neplánované úkoly nebo schůzky, abyste měli dostatečnou flexibilitu a mohli reagovat na případné změny nebo nečekané situace.”ChatGPT šetří čas

Jak je vidět, ChatGPT může být nástrojem, který pomůže podnikatelům ušetřit čas a zlepšit efektivitu. Je ale důležité mít na paměti, že je to jen nástroj a nenahradí lidský faktor, který je v podnikání nezbytný. Používejte ChatGPT s rozmyslem a vždy zvažte, zda je v dané situaci opravdu efektivní a přínosné.

A pokud vás napadlo, že tento článek byl nástrojem vygenerován, tak ano, je to tak. ChatGPT je totiž schopný generovat texty na základě zadání, což je jedna z jeho mnoha funkcí, které jsme v tomto článku zmiňovali.

chatgpt zkušenosti

Pozn. “autora”, no spíš zadavatele:Docela si s tím poradil, nemyslíte? Přestože v podstatě celý článek napsal ChatGPT, zadavatel se stále musí umět správně ptát. Než vznikla jeho finální podoba, prošel si text několika iteracemi opětovného generování a žádostí o různé úpravy a změny, ale celkově nástroj ChatGPT vnímám, jako velký přínos, a to jak z hlediska úspory času, tak i po informativní stránce, jelikož informace, které vygeneroval jsem nemusel sám nikde dohledávat.