Dluhopisy, ETF a investice do nemovitostí na Mintos

Dluhopisy, ETF a investice do nemovitostí na Mintos

26. 6. 2024 0 Autor: Jakub Eliáš

Moje dosavadní osobní zkušenosti s Mintos sahali pouze na úroveň P2P půjček. Nabídka se však rozrostla a nyní je možné s Mintos investovat i do frakcí dluhopisů, ETF (exchange-traded funds), ale i části rezidenční nemovitosti k pronájmu.

V tomto článku si představíme základní parametry každého z těchto tří nových produktů a podíváme se i na poplatky a možnou výši investic.

mintos etf a dluhopisy

Dluhopisy

Jak již zaznělo v úvodu, na Mintos lze investovat do frakcí dluhopisů tzn. že nejsem přímý vlastník dluhopisu, ale vlastník cenný papír krytý dluhopisem. Nevýhody resp. rizika, které to s sebou přináší jako je nižší schopnost likvidity nebo-li odprodeje nebo náklady jsou na Mintos prakticky eliminovány. Zůstává pouze závislost na platformě tzn. že dluhopisy nemůžete jednoduše přenést jinam. Naopak to umožňuje přístup k dluhopisům už od 50 EUR a tudíž i masovou dostupnost. S likviditou se Mintos vypořádává pomocí sekundárního tržiště, které umožňuje dluhopisy odprodat před jejich splatností.

Zajištění investice

U každého dluhopisu je uvedeno několik jeho parametrů. V první řadě se dozvíte, zda jde o zajištěný nebo nezajištěný dluhopis a tím pádem i to, jakým způsobem bude zajištěna vaše investice. Více informací k zajištění není uvedeno a investor musí zapátrat v přiložené dokumentaci. PDF dokument s klíčovými informacemi je v českém jazyce. Ostatní jsou anglicky.

Jelikož jsou dokumenty poměrně rozsáhlé, doporučuji pro vyhledání klíčových informací použít např. ChatGPT resp. do něj dané dokumenty nahrát a zeptat se např. na to, jak bude vaše investice v případě daného dluhopisu zajištěna.

Splatnost, úroková sazba a výnos

Dále vidíme název poskytovatele dluhopisu, dobu splatnosti a úrokovou sazbu. Kromě identifikátoru ISIN každého dluhopisu, následují opět informace o úrokové sazbě resp. výnosu. Úrok se pohybuje od jednotek procent až po 14% p.a. Z hlediska výnosu se však doporučuji dívat hlavně na YTM (výnos do splatnosti), což je parametr, který zahrnuje i případné slevy nebo přirážky v případě, že dluhopis kupujete na sekundárním trhu. Obdobou na primárním trhu je parametr efektivní výnos. Z mého pohledu je důležitá i výplata úroků, protože z hlediska složeného úročení je rozdíl, jestli k připsání úroků dochází měsíčně nebo třeba až jednou za půl roku. Logicky doporučuji tu nejvyšší frekvenci připisování úroků.

Další informace jsou uvedené v přiložených dokumentech každého dluhopisu.

dluhopisy

ETF – burzovně obchodované fondy

Populárním produktem na trhu s cennými papíry jsou poslední roky ETF (burzovně obchodované fondy). Jejich oblíbenost vychází hlavně z nízkých nákladů pro jejich pořizování (u však ETF na Mintos je to méně než 0,1% a tento poplatek je už zahrnut v ceně ETF). Dále jsou oblíbené pro jejich vysokou likviditu (možnost odprodeje) díky jejich dostupnosti na světových trzích.

Mintos poskytuje ETF předních poskytovatelů na trhu s cennými papíry jako jsou Vanguard a iShares.

ETF portfolio u Mintos

U Mintos si však nebudete sami vybírat a posuzovat vhodnost investice do vybraného ETF. Mintos tuhle práci odvede automaticky, přesto transparentně za vás. Když chci u Mintos investovat do ETF, tak si pouze vybírám úroveň rizika mého portfolia. Aplikace pak sama navrhne složení portfolia z několika hledisek:

  • poměr akciových versus dluhopisových ETF (akciové jsou považovány za rizikovější)
  • akcie z rozvojových popř. vyspělých trhů a státní popř. korporátní dluhopisy

Spolu s tímto rozložením dostanete i předpokládanou návratovost svého ETF portfolia, která se dle rizikovosti pohybuje v rozmezí od 4% do 5,8% p.a.

etf mintos

Spolu s návrhem návratovosti pak Mintos transparentně navrhne expozici do jednotlivých států celého světa (USA, Japonsko, Německo, aj.) a sektorů (technologie, finance, průmysl, aj.) v rámci zvolených ETF. Součástí je samozřejmě i poměr zahnutých ETF spolu s jejich základními informacemi jako je zaměření (rozvojové, akciové, apod.), poskytovatel, ISIN, název, apod.

Investice do nemovitostí

Třetím z nových produktů Mintos jsou investice do nemovitostí, přičemž nejde o celou nemovitost, ale opět pouze o určitý podíl. Zároveň jde o pasivní investování tohoto typu, protože přestože se stávám vlastníkem části vybrané rezidenční nemovitosti, tak už dále nemám práci se sháněním nájemníků, sjednáváním nájemních smluv, údržbou atp. Zároveň se nemovitost stává dostupnou i při menších částkách, což navíc umožňuje diverzifikovat rizika tak, že celý svůj kapitál mohu rozložit mezi několik na sobě nezávislých nemovitostí.

Výnosy z pronájmů a zhodnocení nemovitosti

Jak už zaznělo, nabídka nemovistostí na Mintos se skládá výhradně z rezidenčních nemovitostí k pronájmu. Z hlediska investice to pak znamená nejen výnos ze zhodnocení nemovitosti, ale i z pronájmů placených nájemníky.

Čisté nájemné se pak vypočítává jako hrubé nájemné bez nákladů na údržbu, daně z nemovitosti a paplatků – logicky po odečtení nezbytných výdajů.

nemovistost najemne mintos

Vysoká likvidita nemovitosti

Vlastnictví podílu nemovitosti na Mintos přináší nejen v podstatě nulovou režii s údržbou nemovitosti a pronájmem, ale i možnost tzv. vysoké likvidity. To znamená, že se lze vybranou rezidenční nemovitost prodat mnohem snadněji než by tomu bylo v případě vlastnictví celé nemovitosti mimo dosah platformy Mintos.

V podstatě to otvírá možnost s nemovitostmi poměrně pružně obchodovat jako je tomu například v případě podílů ve firmách.

Investice od 50 EUR s nulovými poplatky

Jak už nadpis napovídá, tak jak do dluhopisů, ETF, tak i nemovitostí lze investovat už s 50 EUR, a to díky možnosti vlastnit tzv. frakční podíly. Navíc, za tyto investice si Mintos neúčtuje žádné poplatky. Jejich byznys model je postavený tak, že poplatek za služby si berou od zprostředkovatelů a investory nulovými poplatky motivují k používáním platformy. Výjimkou jsou doplňkové služby a zároveň je potřeba si dát pozor, abych na účtu nedržel příliš mnoho nezainvestovaného kapitálu.

Poplatky

Bez poplatků je nejen samotné investování, ale i vklad peněz, jejich výběr, celkově vedení účtu i zákaznická podpora.

V přehledu poplatků však najdeme několik zpoplatněných operací.

  • Jednak jde o poplatek za směnu peněz mezi různými měnami, který začíná na 0,5%.
  • Dále se může stát, že se rozhodnete prodat svou část nemovitosti nebo dluhopisu dříve, a to na sekundárním tržišti. V takovém případě je účtován poplatek 0,85%.
  • Pak je tu poplatek za neaktivitu. Ten je účtován v případě, že na účtu Mintos držím NEZAINVESTOVÁN vyšší obnos než 100 EUR a zároveň tato částka představuje více než 30% z celého portfolia účtu. Poplatek je v takovém případě 2,9 EUR měsíčně.
  • Nakonec mohou být transparentně účtovány poplatky spojené s vymáháním pohledávek, které mohou vzniknout při neúspěšných investicích do P2P půjček, nemovitostí nebo dluhopisů. Výše poplatků je individuální a nikdy nepřesahuje vymáhanou částku.

Jak je vidět, poplatky nejsou investorům účtovány za hlavní služby spojené s investováním, ale spíš za doplňkové služby. Zdrojem příjmu jsou pro Mintos provize od úvěrových společností, kterým zprostředkuje financování půjček.

A jaká je tvoje osobní zkušenost s Mintos? Co říkáš na možnost frakčních podílů do dluhopisů a nemovitostí? Jak se ti líbí sestavení portfolia fondů? Svoje zkušenosti se neboj sdílet s ostatními v komentářích. ⬇️⬇️⬇️