Investiční Analýza akcie Trade Desk (TTD)

Investiční Analýza akcie Trade Desk (TTD)

18. 5. 2024 0 Autor: Jakub Eliáš

Společnost The Trade Desk (NASDAQ:TTD) je mezinárodní technologickou společností specializující se na digitální reklamu. S přibližně 88% svého byznysu soustředěného na území Spojených států amerických (k roku 2020), TTD nabízí pokročilé řešení pro real-time a automatické zpracování reklamních aukcí. Jejich systém umožňuje cílené reklamní kampaně zaměřené na specifické segmenty uživatelů, což přináší efektivnější a personalizovanější reklamní strategie. Tato investiční analýza se zaměří na finanční výsledky, tržní hodnotu, strategii investování a budoucí výhled společnosti.

Aktuální cena a graf akcie Trade Desk

Jak už je vidět z grafu, akcie společnosti The Trade Desk se nyní obchodují za cenu nad 100 USD, kde prozatím neuzavřela na týdenním grafu (pouze na denním). Nicméně se jedná o maxima za posledních 2,5 roku a dá se očekávat, že cena bude dále růst, a to minimálně až k následující rezistenci a zároveň úrovním ATH této akcie, tj. do rozmezí 108 – 114 USD.

Byznys a platforma společnosti Trade Desk

Nejprve několik informací o byznysu společnosti Trade Desk. Jde o předního poskytovatele samoobslužné cloudové platformy (SaaS) pro správu digitálních reklamních kampaní, umožňující inzerentům vytvářet, spravovat a optimalizovat kampaně napříč různými kanály, jako jsou audio, video, statické zobrazení, reklamy v aplikacích a nativní reklamy. Platforma podporuje reklamy na počítačích, mobilních zařízeních a chytrých televizích (CTV). Díky pokročilé analýze dat a algoritmům zajišťuje optimalizaci kampaní v reálném čase, což vede k vyšší návratnosti investic (ROI). Trade Desk nabízí inzerentům plnou kontrolu nad kampaněmi a nástroje pro automatizaci a optimalizaci reklamních procesů.

logo TTD

Platforma pro digitální reklamu

Platforma Trade Desk dovede pracovat s několika druhy digitální reklamy:

 • Audio Reklamy: Možnost cílit na posluchače prostřednictvím zvukových reklam na streamovacích službách a online rádiích.
 • Video Reklamy: Podpora pro video reklamy na platformách jako YouTube, sociálních sítích a dalších video kanálech.
 • Statické Zobrazení: Statické reklamy (např. bannery) na webových stránkách.
 • Reklamy v Aplikacích: Řešení pro cílení na uživatele mobilních aplikací.
 • Nativní Reklamy: Reklamy, které se přirozeně integrují do obsahu webových stránek a aplikací, čímž zlepšují uživatelský zážitek.

Podpora zařízení

Podporuje různé typy zařízení:

 • Počítače: Cílení na uživatele používající počítače.
 • Mobilní Zařízení: Reklamy optimalizované pro mobilní telefony a tablety.
 • Chytré Televize (CTV): Reklamy pro chytré televize, což je rychle rostoucí segment digitální reklamy.

Pokročilá datová analýza

Platforma je schopna pokročilé datové analýzy:

 • Data-Driven Optimalizace: Použití pokročilých algoritmů a analýzy dat k optimalizaci reklamních kampaní v reálném čase.
 • Segmentace Publika: Detailní segmentace publika pro zvýšení efektivity cílení reklam.

Samoobslužná správa

Samoobslužná správa zahrnuje:

 • Plná Kontrola Kampaní: Inzerenti mají plnou kontrolu nad svými kampaněmi, což jim umožňuje rychle reagovat na změny na trhu.
 • Automatizace Procesů: Nástroje pro automatizaci a optimalizaci reklamních procesů

Výhody produktu Trade Desk

Hlavními výhodami produktu Trade Desk jsou:

 • Široká škála formátů a kanálů umožňuje komplexní a integrovaný přístup k digitálním reklamním kampaním.
 • Flexibilní podpora různých zařízení zajišťuje efektivní cílení napříč médii.
 • Pokročilá analytika a optimalizace zvyšují návratnost investic (ROI) pro inzerenty.
 • Samoobslužný model poskytuje inzerentům plnou kontrolu a flexibilitu při správě kampaní.

Makroekonomický trend byznysu Trade Desk

Z hlediska makroekonomického trendu, trh digitální reklamy roste exponenciálním tempem. Je poháněn rostoucím využitím online médií, mobilních zařízení a chytrých televizí. Personalizace a data-driven marketing jsou klíčovými trendy, které budou pokračovat v růstu a Trade Desk je dobře vybavena těžit z těchto změn díky své pokročilé analytické schopnosti a automatizaci.

Konkurenční výhody

Společnost má několik klíčových konkurenčních výhod:

 • Technologická Inovace: Pokročilá platforma, která neustále inovuje a přizpůsobuje se trhu.
 • Data-Driven Přístup: Schopnost optimalizace kampaní v reálném čase pomocí pokročilých algoritmů a analýzy dat.
 • Široká Podpora Formátů a Zařízení: Flexibilita v podpoře různých reklamních formátů a zařízení, což umožňuje komplexní a integrovaný přístup k digitální reklamě.
 • Silná Značka a Tržní Postavení: Významná přítomnost na globálním trhu a dobrá pověst mezi reklamními agenturami a inzerenty.
globální rozložení TTD na trhu - trade desk

Finanční výkonnost Trade Desk

Valuace TTD může být na první pohled vysoká, ale je podporována silným růstem tržeb a vysokými maržemi. Nízké zadlužení a silná finanční výkonnost z ní činí atraktivní volbu pro dlouhodobé investory, kteří hledají společnosti s vysokým růstovým potenciálem a zdravými finančními základy.

Valuace

Valuace Trade Desk se může zdát vysoká ve srovnání s tradičními firmami, což je běžné u technologických společností s vysokým růstovým potenciálem. TTD se často obchoduje za vyšší násobky tržeb a zisku (P/E, P/S), což odráží očekávání trhu ohledně budoucího růstu.

Aktuální odhad fair value společnosti Trade Desk (TTD) se liší podle různých metod. Podle jednoduššího modelu Peter Lynch’s Fair Value je fair value TTD přibližně 10,29 USD, což je výrazně pod současnou tržní cenou kolem 94,78 USD. Jiný model odhaduje fair value na přibližně 56,08 USD, což by znamenalo, že akcie jsou nadhodnoceny, ale méně dramaticky. Analytici také často zmiňují odhady kolem 79 až 85 USD na akcii, což naznačuje, že současná cena může být mírně nad fair value​.

Tržby

Trade Desk vykazuje silný růst tržeb díky zvyšující se poptávce po digitální reklamě. V posledních letech společnost zaznamenala dvouciferný růst tržeb ročně, což naznačuje zdravý růstový trend a silnou poptávku po jejích službách.

Marže

Marže TTD jsou stabilní a vysoké, což je indikátorem efektivního řízení nákladů a vysoké přidané hodnoty jejích služeb. Hrubá marže je obvykle nad 75%, což je velmi příznivé ve srovnání s jinými technologickými společnostmi.

Dluh

Trade Desk má relativně nízké zadlužení, což je pozitivní znak pro investory hledající finančně stabilní společnosti. Nízký dluh znamená nižší finanční riziko a větší flexibilitu v investování do růstu a inovací.

Klíčové Finanční Ukazatele

Z pohledu klíčových finančních ukazatelů je situace Trade Desk následující:

 • P/E Ratio (Price-to-Earnings): Odráží vysokou valuaci vzhledem k očekávanému růstu.
 • P/S Ratio (Price-to-Sales): Indikuje ocenění na základě tržeb, které je u TTD vyšší kvůli rychlému růstu tržeb.
 • Roční Růst Tržeb: Dvouciferný růst, což ukazuje na silnou expanzi.
 • Hrubá Marže: Nad 75%, což je velmi příznivé.
 • Dluh/EBITDA: Nízký poměr, indikující nízké zadlužení a finanční zdraví.

Řízení společnosti Trade Desk ve prospěch akcionářů

Trade Desk řídí společnost ve prospěch akcionářů zaměřením na růstové investice a strategické akvizice, i když občasná emise akcií může vést k naředění podílů.

Alokace volné hotovosti

Management Trade Desk efektivně alokuje volnou hotovost především do růstu a inovací, což zahrnuje vývoj jejich technologické platformy a expanzi na nové trhy.

Buybacky vs. Emise Akcií

Trade Desk občas provádí emisi nových akcií k financování růstu a akvizic. V roce 2022 například emitovala nové akcie k podpoře akvizic a technologických investic, což může naředit stávající podíl akcionářů.

Odměny managementu

Odměny vrcholového managementu jsou v souladu s výkonností společnosti a zahrnují kombinaci platů, bonusů a akciových opcí, což je standardní praxe ve technologickém sektoru.

Akvizice

Trade Desk se zaměřuje na strategické akvizice, které posilují její technologické kapacity a tržní pozici. Například akvizice společnosti Adbrain v roce 2017 pomohla rozšířit jejich možnosti v oblasti datově řízené reklamy.

Aktuální insider trading aktivita Trade Desk (TTD)

V posledních měsících došlo u společnosti Trade Desk k několika významným prodejům akcií ze strany vedení společnosti, což může být důležitým signálem pro investory. Zde jsou některé konkrétní transakce:

 • Jeffrey Terry Green, CEO společnosti Trade Desk, prodal v dubnu a březnu 2024 velké množství akcií. Například 3. dubna 2024 prodal 66,007 akcií za průměrnou cenu 87,38 USD, což představovalo celkovou hodnotu 5,767,691.66 USD. Další významný prodej proběhl 21. března 2024, kdy prodal 75,000 akcií za průměrnou cenu 84,78 USD, což představovalo transakci v hodnotě 6,358,500.00 USD.
 • David Randall Pickles, CTO společnosti, prodal 22,345 akcií za cenu 70.00 USD za kus dne 30. května 2023, což představovalo celkovou hodnotu 1,564,150.00 USD.

V posledních dvou letech insiderové prodali celkem 2,188,029 akcií Trade Desk v celkové hodnotě 158,466,431.35 USD. Naproti tomu bylo nakoupeno pouze 17,500 akcií v hodnotě 801,675.00 USD.

Trade Desk v držení institucionálních investorů

Trade Desk je populární mezi významnými institucionálními investory. Přibližně 68.34 % akcií společnosti je vlastněno institucemi, což signalizuje důvěru velkých investičních fondů ve společnost. Mezi největší institucionální držitele patří:

 • Vanguard Group Inc. (8.54 %, přibližně 3.41 miliardy USD)
 • Baillie Gifford & Co. (8.38 %, přibližně 3.34 miliardy USD)
 • BlackRock Inc. (4.82 %, přibližně 1.92 miliardy USD)
 • Morgan Stanley (4.70 %, přibližně 1.87 miliardy USD)
 • JPMorgan Chase & Co. (4.07 %, přibližně 1.62 miliardy USD)​ (MarketBeat)​​ (Wall Street Zen)​.

Významní Stock Pickeři a Trade Desk

Někteří z nejvýznamnějších stock pickerů, kteří mají v portfoliu akcie Trade Desk, zahrnují:

 • Baillie Gifford & Co.: Tento významný stock picker nedávno zvýšil svou pozici v Trade Desk, což ukazuje na důvěru ve společnosti a její dlouhodobý růstový potenciál.
 • Price T Rowe Associates Inc. MD: Další významný investor, který drží akcie Trade Desk, což může být považováno za indikátor důvěry v růstovou strategii společnosti.

Nákupy a Prodeje: V posledních obdobích došlo i k významným prodejům akcií některými institucionálními investory. Například, Russell Investments Group Ltd. snížila svou pozici ve společnosti o 34.2 % během 4. čtvrtletí 2023, což představuje prodej 66,824 akcií​ (MarketBeat)​.

Přítomnost významných institucionálních investorů jako Vanguard Group, Baillie Gifford a BlackRock v portfoliu Trade Desk signalizuje silnou důvěru ve společnost. Na druhé straně, některé nedávné prodeje, například od Russell Investments, mohou být důvodem k bližšímu zkoumání. Celkově však převaha institucionálních držitelů a jejich důvěra v dlouhodobý potenciál Trade Desk poskytuje silný signál pro investory.

SWOT analýza TTD

SWOT analýzu bych shrnul následovně. TTD je silná technologická společnost s významným růstovým potenciálem na dynamickém trhu digitální reklamy. Přestože čelí vysoké konkurenci a regulatorním výzvám, její inovativní platforma a schopnost rychle se přizpůsobit změnám trhu poskytují solidní základ pro budoucí růst. Pro investory je důležité sledovat jak interní inovace a strategii, tak vnější faktory, které mohou ovlivnit trh digitální reklamy.

Silné Stránky (Strengths)

 1. Pokročilá Technologie: Trade Desk nabízí samoobslužnou cloudovou platformu, která využívá pokročilé algoritmy a analýzu dat k optimalizaci reklamních kampaní v reálném čase, čímž zvyšuje návratnost investic (ROI) pro inzerenty.
 2. Široká Škála Formátů a Kanálů: Platforma podporuje různé reklamní formáty, včetně audio, video, statických zobrazení, reklam v aplikacích a nativních reklam, což umožňuje komplexní a integrovaný přístup k digitální reklamě.
 3. Flexibilita a Škálovatelnost: Trade Desk podporuje reklamy na různých zařízeních, od počítačů a mobilních zařízení až po chytré televize (CTV), což zajišťuje efektivní cílení napříč médii.
 4. Silná Značka a Tržní Postavení: Trade Desk má významnou přítomnost na globálním trhu a je dobře známá mezi reklamními agenturami a inzerenty.

Slabé Stránky (Weaknesses)

 1. Vysoké Valuace: Akcie Trade Desk se obchodují za vysoké násobky tržeb a zisku (P/E, P/S), což může být rizikové, pokud se očekávaný růst nepodaří naplnit.
 2. Závislost na Inzerentech: Silná závislost na reklamních příjmech může být riziková v případě ekonomického zpomalení, které by mohlo vést ke snížení reklamních výdajů.
 3. Konkurence: Vysoká konkurence na trhu digitální reklamy, včetně velkých hráčů jako Google a Facebook, může omezit tržní podíl Trade Desk.

Příležitosti (Opportunities)

 1. Růst Trhu Digitální Reklamy: Trh digitální reklamy roste exponenciálním tempem, což poskytuje příležitosti k dalšímu růstu a expanzi.
 2. Inovace a Technologický Pokrok: Neustálé vylepšování platformy a zavádění nových technologií může zvýšit konkurenceschopnost a přilákat nové klienty.
 3. Globální Expanze: Expanzí na nové mezinárodní trhy může Trade Desk zvýšit svůj podíl na trhu a diverzifikovat zdroje příjmů.

Hrozby (Threats)

 1. Regulace a Ochrana Soukromí: Rostoucí důraz na ochranu soukromí a regulace v oblasti dat mohou omezit schopnost platformy efektivně cílit reklamy.
 2. Makroekonomické Faktory: Ekonomické zpomalení nebo krize mohou snížit reklamní výdaje, což by negativně ovlivnilo příjmy společnosti.
 3. Technologické Změny: Rychlé změny v technologickém prostředí mohou vyžadovat značné investice do výzkumu a vývoje, aby si Trade Desk udržela konkurenceschopnost.

Investiční teze akcie Trade Desk

Moje investiční teze akcie Trade Desk je následující. Digitální reklama je klíčovým motorem růstu pro mnoho firem, a její význam bude pravděpodobně i nadále růst. Trade Desk se díky své technologicky pokročilé a uživatelsky přívětivé platformě dobře umístila jako lídr v tomto segmentu. Flexibilita platformy a její schopnost přizpůsobit se rychle se měnícímu prostředí digitální reklamy jsou silnými stránkami společnosti.

Její schopnost inovovat a přizpůsobit se měnícím se trendům z ní činí atraktivní investici pro dlouhodobý horizont.

Obchodovat akcie NASDAQ:TTD můžete na eToro, Interactive Brokers, Traiding212 nebo třeba DEGIRO.

Cena akcie Trade Desk a technická analýza

Technická analýza akcie Trade Desk naznačuje, že pro dlouhodobé investory může být vhodný vstup při poklesech k úrovním kolem ceny 60-70 USD, zatímco krátkodobí investoři mohou sledovat úrovně kolem 80 USD pro nákup a 90-94 USD pro prodej. Vyšší implied volatility poskytuje příležitosti pro různé opční strategie, které mohou být použity k optimalizaci rizika a výnosu.

Technická analýza a dlouhodobý horizont

Z hlediska technické analýzy pro dlouhodobý horizont (5 – 10 let) se Trade Desk (TTD) pohybuje v dlouhodobém rostoucím trendu, což je podporováno rostoucím trhem digitální reklamy a silnou pozicí společnosti na trhu. Historicky se cena akcií TTD zvyšovala, což naznačuje pozitivní sentiment mezi investory.

Klíčové Cenové Levely pro vstup a výstup:

 • Podpora: Přibližně 60 USD, což je nedávná nejnižší hodnota z posledního roku.
 • Rezistence: Přibližně 100 USD, kde se cena akcií potýkala s obtížemi prorazit v minulosti.

Technická analýza pro krátkodobý horizont

Z hlediska technické analýzy pro krátkodobý horizont (uvažujme jednotky měsíců) akcií TTD je třeba zohlednit krátkodobou volatilitu, což je částečně způsobeno výkyvy na trhu technologických akcií a specifickými firemními událostmi, jako jsou čtvrtletní výsledky.

Klíčové Cenové Levely:

 • Podpora: Kolem 75 USD, což je nedávná úroveň, kde se cena stabilizovala po poklesu.
 • Rezistence: Kolem 90-94 USD, což jsou nedávné nejvyšší hodnoty.

Implikovaná Volatilita a Použití Opcí

Implied volatility (IV) pro TTD je často vyšší vzhledem k dynamickému sektoru digitální reklamy a očekávaným technologickým inovacím. Vyšší IV znamená, že opce na TTD jsou dražší, což poskytuje příležitosti pro opční strategie.

Jak se díváte na společnost Trade Desk a její akcie vy? Vlastníte jejich akcie? Jaká je dle vás férová cena akcie a při jaké ceně byste naopak zvažovali prodej? Pojďme se o TTD pobavit v komentářích ⬇️⬇️⬇️