Jak vybrat poskytovatele půjček u Mintos?

Jak vybrat poskytovatele půjček u Mintos?

22. 4. 2020 23 Autor: Jakub

Často vás zajímá

 • jakého vybrat poskytovatele půjček
 • do jakých půjček investovat
 • jakým půjčkám a poskytovatelům se vyhnout
 • jaké existují garance
 • ale také, zda půjčka v prodlení přináší nějaké výnosy 

Na některé z těchto otázek nelze odpovědět jednoduše. Navíc, každý máme jinou strategii, a tak nečekejte jednoznačnou odpověď ani přesný návod. V následujících odstavcích se dozvíte převážně nějaké obecné doporučení spolu s mými poznatky a zkušenostmi.

Pro začátek bych rád doporučil nepodcenit výběr poskytovatelů. Důvodem je, že právě stabilitu těchto společností vnímám jako největší riziko investování do P2P půjček u Mintos. Je rozhodně lepší své portfolio půjček rozprostřít mezi všechny dostupné poskytovatele než si vybrat pouze jednoho.

poskytovatelé půjček na Mintos | OsobniZkusenosti.cz

Informace o poskytovatelích půjček

Základní informace o poskytovatelích půjček na platformě Mintos naleznete na jejich webu pod položkou Poskytovatelé úvěrů.

Stránka se skládá ze dvou hlavních částí:

 • Přehledu
 • a Podrobností

V obou případech se jedná o seznam všech poskytovatelů půjček a informacemi o nich, které lze dle určitých kritérií filtrovat.

Přehled poskytovatelů půjček

Už první záložka poskytovatelů půjček, Přehled, uvádí o každém z poskytovatelů základní informace, které je dobré při výběru půjček zohlednit.

Mintos Rating

Mintos Rating představuje hodnocení rizika investování u daného poskytovatele z hlediska půjček, které poskytuje. Škála hodnocení rizika je A+ až D od nejméně rizikové po nejrizikovější.

Ukazatel chápu převážně jako informativní a očekával bych, že poskytnuté půjčky se budou častěji dostávat do prodlení se splácením popř. až do zesplatnění. Větší pozornost však atributu osobně nevěnuji.

Typ půjčky

Ukazatel Typ půjčky napovídá, zda budete u poskytovatele investovat do:

 • půjčky se zástavou,
 • hypotéky,
 • půjčky na auto,
 • zemědělského úvěru,
 • krátkodobé půjčky,
 • osobní půjčky
 • atp.

U tohoto ukazatele opět nemám nutnou preferenci.

Země

Země indikují, kde jsou půjčky poskytovány. Zde si již vybírám. Mojí preferencí jsou země v rámci Evropské Unie. Důvodem je obava z obtížnější vymahatelnosti případných pohledávek vůči investorům od případného bankrotujícího poskytovatele.

Případné ostatní země světa volím v menším měřítku a preferuji krátkodobé investice. Obvykle tak investuji manuálně.

Výběr země je pro mě dalším parametrem pro diverzifikaci mého portfolia. Své investice se snažím rozprostřít opět rovnoměrně. Jde o snížení rizika ztráty veškerého kapitálu v případě nečekané události v dané oblasti.

Měna

Co se měn týče, vyzkoušel jsem investovat v několika dostupných – CZK, EUR, PLN, GBP, GEL. Nakonec jsem však zůstal převážně u EUR a z menší části u PLN.

V CZK a GBP se mi delší dobu nepodařilo získat mnoho půjček s úrokem alespoň okolo 10% p.a., a tak jsem své finance úplně stáhl.

U GEL a dalších mimo evropských měn se obávám kurzovního rizika, jelikož oblasti nesleduji a nedokázal bych pružně reagovat.

Garance zpětného odkupu (Buyback)

Garance zpětného odkupu (záruka toho, že své investované peníze dostanu zpět při prodlení se splácením dlužníka) je jedním z faktorů, proč do P2P investuji a neobávám se neplatičů. Půjčky bez garance jsou samosebou kryté, ale já mám jednoduše klidnější spaní při investování do těch s garancí .

Skin in the game

Parametr ,,Skin in the game” bych česky popsal jako míru toho, jak moc jde poskytovatel v rámci půjček “s kůží na trh” spolu s námi. Dejme tomu, že to vypovídá o tom, jak svému byznysu důvěřuje, ale atribut osobně nesleduji a neřídím se jím.

Rok založení

Společnosti s dřívějším rokem založení se mohou zdát stabilnější a důvěryhodnější. Pro mě to však není směrodatné, navíc si nemyslím, že je tato informace natolik vypovídající o současné situaci poskytovatele.

Finanční data poskytovatelů

Následující finanční data sbíraná zprostředkovatelem Mintos zahrnují:

 • objemy poskytnutých půjček,
 • úvěrové portfolio z posledních finančních výkazů
 • a aktuální hodnotu nesplacených půjček.

Jedná se o dobré indikátory v případech, kdy chceme získat přehled o dostupnosti investic u daného poskytovatele.

Průměrná úroková sazba

Průměrná úroková sazba pro mě není směrodatná pro výběr poskytovatele. Obvykle se při nastavování AutoInvestu zajímám o ty nejvyšší poskytované sazby.

Podrobnosti o poskytovatelích půjček

Zatímco přehled nám udává převážně základní informace o jednotlivých poskytovatelích, záložka podrobnosti se zabývá detailnějšími informacemi, které Mintos rozděluje do třech oblastí:

 • Struktura investice
 • Struktura příjmů
 • a Amortizační posloupnost

Struktura investice

Struktura investice je přímá a nebo nepřímá dle toho, zda mezi vámi a dlužníkem figuruje prostředník.

Zástava indikuje zda u nepřímých struktur investic figuruje zajištění formou zástavy úvěrů.

S garancí skupinou máte další úroveň zajištění. Tentokrát korporátní garanci povinnosti zpětného odkoupení půjčky, ke které je zavázán její poskytovatel.

Musím přiznat, že výběr Struktury investice, zástavu ani garanci skupinou jsem zatím při volbě poskytovatele nezohledňoval, ale brzy začnu.

Samosebou dává smysl mít výhodu garance skupinou. Ta mi přijde jako podstatná výhoda, která tvoří další úroveň ochrany investora v případě úpadku poskytovatele.

Zástava je určitě dalším pozitivem při výběru poskytovatele a pravděpodobně bych volil spíš nepřímou strukturu investice, ale tím si jistý nejsem.

Struktura příjmů

Struktura příjmů shrnuje zdroje příjmů investora, kde samozřejmostí je příjem z úroků. Další možnosti příjmů už tak obvyklé nejsou a je vhodné k nim přihlédnout, jestliže si vybíráte “rizikovější” půjčky, které se mohou dostat do prodlení se splácením.

Z hlediska investora je samozřejmě výhodnější vybírat si poskytovatele a půjčky zahrnující všechny tři další možnosti příjmů:

 • Příjem z úroků při zpožděné splátce
 • Příjem z pokut
 • Úrok z prodlení

Příjmy z úroků při zpožděné splátce představují výborný způsob zajištění výnosů v případech, kdy očekáváte zpoždění splátek úvěrů.

Příjem z pokut (Penalty Income) je počítán na základě nesplacené/zpožděné platby (jistině a úroku) a hromadí se na denní bázi.

Úrok z prodlení se aplikuje v případě, kdy je půjčka vypovězena (Default).

Doba odkladu představuje počet dní než je půjčka označena za zpožděnou. Vybírejte poskytovatele s co možná nejnižší hodnotou.

Amortizační posloupnost

Parametry amortizační posloupnost a její typ určují pořadí aplikace splátky ve smyslu zpožděných versus plánovaných a také pokut, jistiny a úroků.

Zamýšlím-li se nad výhodností z pohledu investora, tak mi v případě aplikace pokut přijde výnosnější nechat dlužníka splácet nejprve plánovanou splátku, až poté zpožděnou (volba “Schedule based”). Dále pak nejprve úroky (Interest) a až poté jistinu (Principal).

Více informací o poskytovateli

Více informací o každém poskytovateli půjček lze zobrazit kliknutím na jeho logo. Naleznete tu

 • představení firmy,
 • informace o počtu zaměstnanců,
 • informace o sazbách RPSN, které nabízejí svým klientům,
 • zda poskytují prodloužení splátkového kalendáře,
 • účetní závěrku,
 • novinky
 • a mnohdy i smlouvu o půjčce.

Jak na výběr investic

Závěrem bych rád zopakoval, že je důležité vybrat si více poskytovatelů půjček a portfolio mezi nimi dobře (rovnoměrně) rozprostřít. Osobně se při výběru investic vždy rozhoduji dle:

 • doby splatnosti
 • úrokové sazby
 • země působnosti poskytovatele
 • dostupnosti BuyBack garance

K tomu bych doporučil zvážit přítomnost:

 • garance skupinou
 • popřípadě zástavy

U rizikovějších půjček a v těžších ekonomických časech se může vyplatit přítomnost:

 • Příjem úroků při zpožděné splátce
 • Příjmy z pokut
 • Úrok z prodlení

Na závěr si zkontrolujte dobu odkladu a pokud budete mít stále na výběr, tak můžete přihlédnout i k amortizační posloupnosti.

Přehled poskytovatelů půjček je užitečným seznamem v případě, kdy investujete manuálně, ale i pomocí AutoInvestu. Není nic jednoduššího než při výběru použít filtrování a najít poskytovatele, který vám vyhovuje.

Plánujete začít investovat s platformou Mintos? Přečti si moje doporučení  Jak začít investovat na Mintos v roce 2020