Crowdestor: Investice do nemovitostí

Crowdestor: Investice do nemovitostí

12. 10. 2019 0 Autor: Jakub Eliáš

Dnes jsem se vám rozhodl představit poměrně novou crowdfundingovou platformu Crowdestor, která nabízí P2P (Peer-to-Peer)  investování do půjček v různých odvětvích. Vhodná může být především pro začínající investory. Na druhou stranu ty pokročilejší z vás jistě zaujme množstvím různorodých půjček.

logo-crowdestor-osobnizkusenosti.cz

Co je a jak funguje Crowdestor

Na úvod vám nejdříve trochu přiblížím samotnou společnost. Crowdestor byl založen v roce 2018 v Lotyšsku za účelem poskytování půjček začínajícím podnikatelům pomocí crowdfundingu.

Ten funguje tak, že společnost zveřejní na své platformě již prověřené projekty spolu s parametry a výší půjčky. Poté je už jen na investorech, zda se jim projekt zdá výnosný a investují do něj své peníze. Důležitou informací je, že za využívání platformy neplatíte žádné poplatky, a to ani při registraci.

Samotné rozhraní platformy je, na rozdíl například od Mintos, velmi jednoduché, a tak se na něm snadno zorientuje každý.  Ale i přes svoji jednoduchost zde naleznete všechny potřebné informace o projektu a podmínkách, které jsou při online investování nezbytné.

Do jakých typů projektů se dá investovat?

Jak už bylo řečeno na platformě se vyskytují různorodé projekty, které se zajímají o různá odvětví. Můžete zde narazit na investování do:

  • nemovitostí v oblasti restaurátorství,
  • podnikaní,
  • hostitelství,
  • sportu
  • atp.

V dalších případech zde můžete najít například investování do projektů, které se zabývají:

Na platformě můžete najít různé investiční příležitosti s různými parametry.
Ukázka projektů na platformě 

Úrokové sazby a splatnost

Na Crowdestoru se můžete setkat s různými úrokovými sazbami, které se ve většině pohybují mezi 12-20 %. Ve výjimečných případech se objeví i sazba 36 %.

Doba splatnosti půjček na platformě se také liší. Ty krátkodobé začínají na 3 měsících a dlouhodobé mohou trvat až 24 měsíců.

Nižší riziko s BuyBack fondem

Crowdestor bohužel nedisponuje sekundárním trhem, takže není možné odstoupit od investice, dokud neskončí její doba trvání. Možné riziko však můžete snížit diverzifikací svého portfolia díky množství půjček, které platforma nabízí. Společnost navíc zvyšuje svoji odpovědnost skrze účast na projektech v roli spolu-finančníka nebo spolu-vývojáře.

Crowdestor nabízí Buyback Fund, neboli záruku zpětného odkupu, ve výši 143 301,93 eur.

Výhodou je, že nově nabízí záruku zpětného odkupu se svým BuyBack fondem, který momentálně disponuje částkou přes 143 000 Eur. Takže pokud projekt, do kterého jste investovali, skončí neúspěchem nebo dlužník není schopen splácet půjčku, společnost vám i tak vyplatí peníze zpět.

Fond je však ještě na úplném začátku, takže z něj není možné pokrýt celkovou sumu většiny půjček.

Registrace Crowdestor účtu

Proces registrace je v rámci Crowdestoru podobný jako u většiny podobných platforem. Jako první je třeba vyplnit standardní informace jako jméno, adresu a email.

Následuje verifikace účtu resp. vaši identity. Platforma vyžaduje datum expirace vašeho občanského průkazu popř. cestovního pasu a jeho scan. Celý proces ověření vaší identity by měl trvat maximálně jeden den.

Před samotným investováním je nutné ověřit svoji totožnost pomocí zadání data expirace a scanu občanského průkazu.
Pro vytvoření účtu je nutné zadat datum expirace občanského průkazu a jeho scan

V dalším kroku je třeba také vyplnit název banky a IBAN k vašemu účtu pro příjem finančních prostředků z platformy zpět na váš bankovní účet. Nakonec už jen vytvoříte svůj osobní PIN o 4-6 číslech pro potvrzování transakcí při investování na platformě.

Ještě před samotným online investováním je nutné vyplnit u svého účtu informace o bankovním účtu a vytvořit PIN kód.
Posledním krokem k dokončení registrace je vložení informací o bankovním účtu a vytvoření PIN kódu


Jak investovat do projektů

Všechny projekty jsou s předstihem několika dní vystavené na platformě, aby sem mohli potenciální investoři přesunout své prostředky před samotným startem investiční příležitosti.

Při rozkliknutí každého projektu zde najdete potřebné informace. Tedy datum otevření a uzavření investic, doba zhodnocení investice, částku potřebnou pro realizaci projektu, a především úrokovou sazbu.

Po rozkliknutí jednotlivých projektů se vám zobrazí všechny potřebné informace o investicích .
U každého projektu jsou zobrazeny důležíte parametry, které vám pomohou při investování

Většina půjček se pohybuje v rozmezí 100 000 až 200 000 Eur a začít investovat můžete už s částkou 50 Euro. Euro je také jedinou měnou, kterou platforma podporuje.

TIP: Pro přesun peněz doporučuji využít CurrencyFair nebo TransferWise. Pročtěte si srovnání platforem pro zahraniční platby

Dobrou zprávou je, že vaše výnosy se počítají již od chvíle, kdy investujete, a ne až od doby úplného zainvestování projektu.


Výhody a nevýhody platformy Crowdestor

Z mého úhlu pohledu je Crowdestor dobrou volbou v případě, že nemáte dostatek zkušeností s investováním, anebo chcete zkusit investovat online do začínajících a možná ambiciózních projektů.

Jako největší nevýhodu bych vypíchl absenci sekundárního trhu.  

Dalším mínusem je potom rychlost, za jakou se půjčky s vysokými sazbami vyprodávají. Právě proto je nutné si své investice promyslet dopředu a sledovat, kdy je do půjček možné začít investovat.

Zaručenou výhodou je stoprocentně BuyBack fond a možnost rozložit své investice do více projektů.