ViaInvest: Recenze a zkušenosti s investováním

ViaInvest: Recenze a zkušenosti s investováním

7. 10. 2018 9 Autor: Jakub Eliáš

Když se řekne investování, tak si představím určité riziko. V případě, že nám někdo garantuje vrácení všech ztrátových investic, tak se u mě jedná spíše o spoření. ViaInvest je přesně ten případ s tím, že roční výnos dosahuje až 12%.

Obdobně jako u Mintos, Fast Invest, Bondster a dalších, tak i u ViaInvest jde o P2P (Peer-to-Peer) princip. Opět zde není žádná finanční instituce, která by půjčovala dlužníkům a držela peníze investorů, ale obchody jsou uzavřené přímo mezi těmito koncovými body. Tuto metodu sdílené ekonomiky potom využívá např. Zonky, Uber nebo AirBnB. ViaInvest je pouze prostředníkem, který zajišťuje dostupnost nabídky a poptávky na tržišti svého online systému a zároveň se stará o to, aby každá vystavená nabídka byla tzv. zainvestovaná předem.

Základní charakteristiky ViaInvest

Níže popisuji v jaké měně se na ViaInvest investuje, jaké jsou poplatky, jak je to se zajištěním investic, kolik je minimální vklad, jak dlouhá jsou splátková období atp.

Měna

Účet u ViaInvest je veden v Eurech, což je vcelku stabilní měna, jejíž hodnota se ve střednědobém horizontu nemění tolik, jako tomu může být u měn např. některých méně vyspělých státu.

Poplatky u ViaInvest

Neočekávejte žádné poplatky. ViaInvest si nebere nic z toho, co zainvestujete ani z toho, co vyděláte.

Garance zpětného odkupu nebo-li BuyBack

Garance zpětného odkupu (Buyback Guarantee) se vztahuje na všechny půjčky vystavené na platformě. Není potřeba si dávat pozor (jako třeba u Mintos), o jakou jde formu zajištění. ViaInvest kompenzuje celý vložený kapitál včetně úroku, který měl být na účet připsán v případě, že se dlužník zpozdí se svými splátkami o více jak 30 dní.

Úroková sazba

Vystavené půjčky mají velmi uspokojivou úrokovou sazbu. Jedná se o 10 – 12% p. a. Samozřejmě těch 12% je nejméně. Je potřeba mít nastaven AutoInvest, aby jste nějakou tu 12% nabídku získaly, ale 11% a 10% je dostatek a to také nejsou úplně špatné alternativy.

Minimální vklad

Velikost do investice je zcela na Vás. Začít se dá už od 10 Euro do jedné půjčky.

Splátkové období

Splátkové období není nijak významně dlouhé. Obvykle se jedná o 7 až 30 dní. Poté jsou Vaše prostředky zpět a Vy můžete investovat dále např. pomocí AutoInvestu, takže i přes krátké období není potřebné platformu kontrolovat pravidelně. Naopak se nemusíte bát, že budou Vaše prostředky dlouhodobě nepřístupné.

Země původu půjček

Z geografického hlediska jsou půjčky aktuálně (10/2018) ze 4 zemí Španělsko, Česká Republika, Lotyšsko a Polsko.

viainvest banner

Jak investovat na ViaInvest

Nejdříve ze všeho je potřeba se v systému ViaInvest registrovat. Registrace je velmi jednoduchá. Vyplníte několik základních údajů o Vaší osobě a později v systému (SETTINGS -> My Documents) tyto údaje potvrdíte nahráním ofoceného identifikačního dokumentu. Toto je standardní postup, kterému se nevyhnete na žádné platformě.

Následně je potřebné nabít Váš účet penězi. Pod volbou “Add funds” naleznete potřebné údaje k zadání převodu. Váš účet bude ve Viainvest systému identifikován pomocí investorského identifikačního čísla (poslední položka), proto na něj nezapoměňte.

viainvest add funds

Pro případnou výměnu peněz doporučuji využít TransferWise, CurrencyFair a nebo třeba Revolut. Ušetříte tak i několik procent.

Učet se dobije obvykle po několika dnech a vy si zatím můžete rozmyslet, zda budete investovat manuálně pomocí primárního tržiště nebo využijete Autoinvest, což je robot, kterého si nastavíte a on už se o vše postará.

Primární tržiště u ViaInvest

Volba menu INVEST ukrývá 2 možnosti. PRIMARY MARKET je jednou z nich. Zde lze filtrovat dostupné nabídky dle různých kritérií. Jakmile si vyberete příležitost, která Vás zajímá, stačí kliknout na tlačítko “Invest” a následně uvidíte detaily nabídky jako celková výše půjčky, zbývající částka pro investorské zapojení, úroková sazba, kreditibilita (hodnocení toho, jak je dlužník schopný splácet), stav půjčky (opozdělé splácení/vše je spláceno včas), typ půjčky, zprostředkovatel. Dále jsou zde informace o dlužníkovi jako od kdy je klientem, kolik půjček má za sebou, věk, zdroj příjmu a odkud pochází. Pod tím je aktuální splátkový kalendář a vlevo možnost investování vyplněním částky a stisknutím tlačítka INVEST. To vše je v následujícím kroku potřeba potvrdit a je to!

invest viainvest detail

Automatické investování pomocí Autoinvest

Druhou možností je využití robota pro automatické investování tzv. AutoInvest. Ten Vám umožňuje nastavit si parametry půjček, které Vás zajímají, a to:

 • Název
 • Velikost portfolia, které se má tímto nastavením řídit
 • Investovanou částku v jedné půjčce
 • Sazbu
 • Dobu splácení
 • Stav (opožděné, na čas, obě)
 • Typ půjčky
 • Původce (zprostředkovatele)
 • Jakou částku chcete nechat na účtu (neinvestovat)
 • Znovu zainvestování vrácené částky

Uložený aktivní robot potom pravidelně investuje dostupný kapitál a vy se nemusíte o nic starat. Algoritmus ViaInvest je však nastaven tak, aby se lukrativnější půjčky rozdělovaly mezi všechny investory. Takže pokud si nastavíte robota pouze na ty 12%, tak se Vám může stát, že se velká část Vašeho portfolia hned tak nezainvestuje. Proto doporučuji zvolit i nastavení pro sazbu 11% p. a.

Investice a jejich přehledy

Své investice najdete pod položkou My Investments. Seznam je velmi podobný tomu na primárním trhu, takže lze filtrovat a vidět podobbné atributy. Navíc zde vidíme

 • kdy jsme začali do dané půjčky investovat
 • datum přístí splátky
 • splacenou jistinu
 • zaplacený úrok
 • stav (Buyback – návrat investice, Settled – vyřízeno/uzavřeno, Current – aktivní)

Přehled transakcí

Pod volbou Statement se potom nachází přehled všech transakcí. Lze filtrovat jaké období nás zajímá, stejně jako jaký typ transakce. Zde je i vidět Withholding Tax nebo-li srážková daň z příjmu, která se strhává podle legislativy země původu půjčky (ČR – 15%, Španělsko – 19%, Lotyšsko – 23%, Polsko – 20%). Popř. lze doložit potvrzený Tax Certificate (Certificate of fiscal resident/Confirmation of tax domicile) dokument z finančního úřadu, který vyjadřuje váš daňový vztah k danému státu. Ve sloupci Credit jsou uvedeny přírustky účtu, ve sloupci Debit potom srážky.

Přehled účtu ViaInvest

Asi nejčastěji používaný přehled v systému ViaInvest je pod položkou menu “Account”. Zde sleduji zejména kolik mi leží na účtu, kolik činí celkový výnos a kolik mám zainvestováno. Dále také skutečnou aktuální hodnotu úrokové sazby od prvního dne investice.

Pod touto tabulkou je možnost znázornění v grafech, ale ty jsou poměrně nešikovně navrženy a nereflektují data, které by mě zajímaly.

Moje zkušenosti s ViaInvest

Osobně ViaInvest využívám bezmála rok (dnes je 1.10.2018). První vklad a investici jsem provedl 10.10. 2017. Celkově jsem na platformu naposílal 1938 EUR (+/- 50 000 Kč). Přičemž jsem k 28.1. 2018 754 EUR (+/- 20 000) vybral. Na účtu se investovalo dále 1184 EUR (přibližně 30 000 Kč). Vzhledem k tomu a faktu, že jsem měl nějakou dobu ne úplně ideálně nastavený AutoInvest, a proto mi velká část zdrojů pouze ležela na účtu, tak se bohužel nedá přesně říci, na jaké procento úročení jsem se schopen opravdu dostat.

Hodnota zaplacených úroků (Interest Paid) mi ukazuje pouze nějakých 6,89%. Dále je třeba podotknout, že na příjmy ze zaplacených úroků se hned aplikuje srážková daň, takže to můj stav konta za celý rok pokrátilo o přibližně 20 EUR. Výsledný zaplacený úrok pak činí 132 EUR (+/- 3 400 Kč). To je tedy výnos, který mi ViaInvest vygeneroval za rok fungování při “kontinuálním” investování počátečního kapitálu 30 000 – 50 000 Kč.

viainvest account balance

Moje hodnocení zkušeností s platformou ViaInvest

ViaInvest má dle mého velmi slušně našlápnuto a vzhledem ke zhoršení nabídky (10/2018) na Mintos je ještě o něco konkurence schopnější alternativou. Když nebudu polemizovat nad tím, zda je kurzovním rizikem investovat v EURech namísto Českých korun, a že 12% p. a. nedosáhne asi ani polovina mých investic, tak už mě napadají jenom pozitiva.

11% p. a. je skvělé zhodnocení. Je třeba nečekat, že budete mít všechny 12% půjčky a nastavit si AutoInvest také na 11% p. a., ať Vám peníze neleží zbytečně na účtu.

Pokud Vás platforma zaujala a rádi byste ji vyzkoušeli, začněte registrací prosřednictvím některého z odkazů v článku nebo s využitím tlačítka níže.

Napište mi komentář. Rád Vám poradím s případnými dotazy okolo platformy, nastavením atp.

ViaInvest teď navíc nabízí BONUS 15 Euro při využití tohoto odkazu. Podmínkou je však uskutečnění investice ve výši alespoň 50 Euro.